Kompetensutveckling i kvinnohälsa

Under hösten läser jag två kurser inom kvinnohälsa, bland annat för att bättre kunna erbjuda rehabilitering vid blås- och tarmdysfunktion.

Under hösten läser jag en uppdragsutbildning på Karolinska Institutet som Region Uppsala erbjuder i och med den ekonomiska satsning som gjorts inom området kvinnohälsa. Utbildningen innehåller några delar jag tidigare läst men som är bra att repetera, men också en del fördjupning om bäckenbotten. Den andra kursen är på distans via Högskolan Dalarna och handlar om behandling och rehabilitering vid blås- och tarmdysfunktion. Min målsättning är att dessa kurser ska öka min kompetens och kunna erbjuda bättre vård för mina patienter. Eftersom jag är van vid att studera samtidigt som jag arbetar hoppas jag att studierna inte kommer inverka på verksamheten vad gäller tidstillgänglighet och kontinuitet. Med det sagt kommer jag ta några studiedagar under hösten, när dessa är helt spikade kommer det uppdateras på hemsidan och via sociala medier. Tack för er förståelse.