“Den bästa investeringen jag gjort var när jag valde att gå till Nathalie. Nu har jag fått tillbaka energi och känner mig så mycket starkare.”

Marianne