Den första augusti öppnar Rosendal Rehabklinik i nya lokaler

Rosendal Rehabklinik är en helt ny fysioterapimottagning som öppnar på Sandmarksgatan 17 i den nybyggda stadsdelen Rosendal i Södra Uppsala. Ägaren tillika fysioterapeuten Madeleine Holm vill erbjuda patienter korta väntetider, personligt bemötande och aktiv rehabilitering.

I nybyggda RAW Property håller lokalen på att färdigställas för öppning den 1 augusti. Ägaren tillika fysioterapeuten Madeleine Holm kommer själv att driva verksamheten inom vårdval fysioterapi på uppdrag av Region Uppsala.

- Det stod direkt klart att det här var den perfekta lokalen för verksamheten. Den ligger centralt i stadsdelen och är tillgänglig oavsett om man transporterar sig med cykel, buss eller bil. Konceptet för byggnaden är en rå yta, vilket har givit möjlighet att bygga upp lokalen efter verksamhetens behov, säger Madeleine.

Utöver sedvanlig fysioterapi för smärtor och skador i rörelsesystemet är Madeleine vidareutbildad och har erfarenhet i idrotts- och motionsskador, både på tidigare privat mottagning och genom arbete inom olika idrotter. På senare tid är det dock kvinnohälsa som hamnat mer och mer i fokus i Madeleines arbete, hon berättar:

- Även om det just nu sker en stor positiv förändring gällande kvinnors hälsa är vi i vården generellt alldeles för dåliga på att bemöta och hjälpa kvinnor med smärt- eller funktionsproblematik, exempelvis under graviditet eller efter förlossning. Jag märkte själv att min kompetens inte räckte till när jag mötte dessa kvinnor och har därför tillbringat de senaste 18 månaderna i skolbänken och på olika praktiker för att lära mig mer.

Mottagningen är även uppkopplad till en digital vårdtjänst som möjliggör videobesök på distans.

- Den digitala vårdtjänsten innebär en ökad tillgängligheten för patienterna, det blir en förlängning av mottagningen. Det innebär exempelvis att den som inte lika lätt kan ta sig till ett fysiskt besök ändå har möjlighet till kontinuerlig och effektiv uppföljning, säger Madeleine.

Mottagningen drivs inom vårdval fysioterapi på uppdrag av Region Uppsala och öppnar måndagen den 1 augusti på Sandmarksgatan 17 i Uppsala. Läs mer om Rosendal Rehabklinik här.